Column

Per april 2022 schrijf in een maandelijkse column in het blad Ons Almere. Deze columns plaats ik ook hier, zodat iedereen hem kan lezen. 


November 2022

Nieuwsgierig kijken…. Een tijdje geleden hoorde ik iemand zeggen dat hij nieuwsgierig kijkt naar situaties, ervaringen en mensen en dat zette mij aan het denken. Nieuwsgierige mensen worden vaak aangekeken als nieuwsgierige aagjes, met een negatieve klank en een veroordeling. Maar wat als we nieuwsgierig kunnen kijken zonder onze neus in andermans zaken te steken? 

Nieuwsgierigheid betekend dat je wilt ontdekken en leren, het openstaan voor andere perspectieve en gedachten. Het is vragen en leren: hoe zit dat of hoe kan ik dat leren? Maar ook op een open manier kijken naar situaties. Een voorbeeld: je komt op je werk en er is een conflict tussen twee collega’s en je wordt gevraagd om jouw standpunt in te voeren. Je kan je dan gelijk mengen en je eigen mening of ideeën er op los laten en verstrengelt raken in het conflict. Je kan ook een stapje achteruit doen en gewoon eens kijken….waar gaat het conflict over…welke meningen hebben je collega’s…is er een middenweg…? Dat stapje terug en met nieuwsgierigheid kijk geeft vaak inzichten die je niet zou zien als je er midden in springt. 

Uit onderzoek is gebleken dat nieuwsgierige mensen het beter doen op de werkvloer, doordat ze sneller leren maar ook problemen en andere beter begrijpen. Ook je persoonlijke ontwikkeling krijgt een boost als je nieuwsgierig kan kijken naar jezelf. Wat wil je nog leren, wat vind je leuk, wat moet je loslaten. Het opent je blik en geeft je ruimte om te kijken waar je naar toe wilt. 

Hoe kan je nieuwsgierig gaan kijken…

  • Stel goede vragen en met positieve gedachten: Waarom zou ik het wel kunnen? Wat als dit geen probleem zou zijn? Hoe kan ik dit veranderen? 
  • Begin de dag met een intentie: Hoe kan ik mijzelf, anderen en het leven tegemoet treden vanuit een open, geïnteresseerde blik? 
  • Begin de dag door te bedenken: wie wil ik vandaag zijn? Hoe ziet dat eruit? 

 Het klink misschien raar, maar sinds ik zelf regelmatig kijk met nieuwsgierigheid voel ik mij lichter en ik merk dat ik veel minder oordeel en veel creatiever kan zijn bij obstakels. Probeer het maar eens… 

Oktober 2022

Persoonlijke ontwikkeling.

 “Je bent nooit te oud om te leren”. Een hele mooie uitdrukking en zeker ook waar. Tien jaar geleden heb ik een Masterstudie binnen de fysiotherapie afgerond. Drie jaar deeltijd studeren, naast de studiedagen ook veel in studiegroepjes werken en mijn zoontje was net 1 jaar toen ik begon. Dit was een drukke en heftige periode. Na het behalen van mijn diploma was ik vastbesloten om nooit meer een meerjarige studie te gaan doen….. 

De afgelopen tien jaar heb ik meerdere korte cursussen/opleidingen gedaan voor fysiotherapie en coaching. Super leuk, maar stiekem wilde ik toch meer. En dan komt er ineens een studie voorbij; psychosomatisch fysiotherapeut, een combinatie van fysiotherapie en coaching!!! Mijn hart gaat gelijk harder kloppen, maar dat is weer drie jaar deeltijd en dat wilde ik niet meer! 

Als een collega mij dan verteld dat er ook een 2 jarige opleiding is die ik kan volgen ben ik verkocht, 2 jaar is wel te doen, toch?! Even de website bekeken en overlegt met het thuisfront of het goed is dat ik de studie ga doen. Mijn zoon (inmiddels 14 jaar) vind het prima en heeft er geen bezwaar tegen dat hij wat meer taken op zich moet nemen op mijn studiedagen. (Heel fijn als je steun krijgt van je gezin!) 

De inschrijving is verstuurd en nu wachten tot de start. Daar waar ik 10 jaar geleden dit echt niet meer wilde ben ik er nu zo klaar voor. Nieuwe vaardigheden leren, mijn kennis vergroten, maar bij deze opleiding geeft ook aandacht aan persoonlijke ontwikkeling. Grenzen leren kennen, buiten je comfortzone stappen, keuzes leren maken en veel zelfreflectie. Ik heb zin om te gaan groeien als mens en dat is iets wat we ook altijd zullen en moeten blijven doen. Leren om oude patronen, die eigenlijk niet meer functioneel zijn, los te laten en nieuwe patronen te ontwikkelen. Leren kijken naar de wereld zoals hij nu is en er het beste uit te halen. 

September 2022

Wensen 

 Ik wil dit keer beginnen met twee vragen: 

  • Wat zijn jouw wensen? Denk hier even rustig over na en kies er dan eentje uit 
  • Is de wens te realiseren? Ja of nee 

 Als je antwoord ja was: wat mooi! Zet je in om je wens werkelijkheid te maken, ga zo door. Als je antwoord nee was: waarom niet? Wat houdt je tegen? Kan je de wens opdelen in kleinere stapjes die wel haalbaar zijn? 

Vanaf kinds af aan hebben we wensen. Op jonge leeftijd zijn we minder bewust van die wensen, maar ze zijn er wel. Als een baby kan kruipen, wil het leren lopen. En wie kan lopen wil leren rennen. Levensplezier zit in het steeds opnieuw leren ontdekken van nieuwe wensen en die realiseren. Het is een spontaan en natuurlijke ontwikkeling. Soms zijn wensen relatief makkelijk haalbaar. Als je wilt leren zwemmen, ga je op zwemles, wil je arts worden dan ga je studeren. Maar een wens is pas vervult als het werkelijkheid is: je bent pas arts als je je diploma ontvangt. 

e periode van starten met een studie en het daad werkelijk vervullen van de wens kan best moeilijk zijn. Dingen kunnen tegenvallen of langer duren dan verwacht. Om een wens waar te kunnen maken moet je eerst geloven dat het haalbaar is. Soms moeten hiervoor kleine tussenstapjes worden gemaakt. Een studie bestaat bijvoorbeeld uit meerdere jaren en ieder jaar is weer verdeelt in modules. Als je een wens opdeelt in stapjes kan soms iets wat niet haalbaar leek toch haalbaar zijn na een paar tussenstapjes. 

Als je gelooft dat je wens haalbaar is zal je ook met overtuiging anderen vertellen over je wens. Als je overtuigd bent van je kunnen zal een ander je ook eerder steunen bij het halen van je doen. Je positieve gedachten geven je energie om door te gaan met het realiseren van je wens. Pak zo een pen en stuk papier en schrijf je wens op en kijk wat er nodig is om je wens te realiseren. Deel heb indien nodig op in kleinere stukjes. Kijk welke hulp (vrienden, studie of cursus) je nodig hebt. 

 Veel succes en blijf wensen!!! 

Augustus 2022

Omgaan met stress 

De beste manier om te voorkomen dat je overspannen raakt of burn-out is te leren omgaan met stress, maar hoe doe je dat? Mindfulness wordt steeds vaker genoemd en gebruikt, dus hier wil ik even op in gaan in deze column. 

mschrijvingen van mindfulness zijn ‘het bewust aandacht geven aan het huidige moment’ of ‘het leven in het nu’. 

Het huidige moment of leven in het nu: we leven vaak of in het verleden (denkend over alles wat gebeurt is) of in de toekomst (proberen te regelen wat er allemaal gaat gebeuren). Over beide heb je geen invloed!! Het verleden kan niet worden veranderd en de toekomst kan nooit worden bepaald omdat deze afhankelijk is van duizenden factoren. We proberen grip en houvast te krijgen van zaken die we niet kunnen controleren of veranderen. Dit geeft een schijnheiligheid en kost onnodige energie. Het NU, kunnen we wel controleren en aanpassen, maar dan moeten we wel bewust in het NU zijn en dat is een grote uitdaging. 

Onze hersenen willen altijd achteruit of vooruit denken, maar we kunnen ze trainen om in het NU te zijn door bijvoorbeeld meditatie of onze handelingen bewust uit te voeren. 

Mediatie is bedoeld om te geest tot rust te laten komen. We zijn continu aan het denken over verleden of toekomst en deze stroom aan gedachtes kunnen worden onderbroken. Wie net begint met mediteren zal merken dat de gedachte onderbreken maar heel kort is en dan begint de stroom weer. Door te blijven oefenen worden de rust periodes steeds langer en blijft je langer in het NU

Een handeling bewust uitvoeren betekend dat we deze handeling echt gaan voelen en ervaren. Neem bijvoorbeeld het tandenpoetsen. Voel de tandborstel in je hand, wordt bewust van de borstel die over je tanden gaat en het schuim in je mond. Maak elke beweging bewust en voel. Je hersenen zijn dan bezig in het NU en hebben geen tijd voor het verleden of de toekomst. 

Gun jezelf af een toe een stil moment in je hoofd en ervaar hoeveel rust en energie dat geeft. 

Juli 2022

Stress, overspannenheid of burn-out 

Deze keer wat meer diepgang over stress , overspannenheid en Burn-out. We weten dat stress een prikkel is die aanzet tot actie en zolang deze prikkels binnen normale grenzen blijft, kunnen we hier goed mee omgaan. De stress prikkels kunnen van binnenuit komen (interne prikkels) zoals gedachten en van buitenaf (externe prikkels) zoals een gebeurtenis. Als de stress te hoog word kan dat leiden tot overspannenheid en burn-out. We spreken dan van een “te hoog stress niveau” of “negatieve stress”. 

Overspannenheid ontstaat als er een langdurige periode is van negatieve stress en te weinig herstelperiodes of als de stress zo heftig is dat het herstel stagneert. Belangrijke kenmerken van overspannenheid zijn: spanningsklachten (lichamelijke vermoeidheid, geestelijke vermoeidheid, angstgevoelens, prikkelbaarheid e.d.) We spreken van overspannenheid als de klachten langer dan 3 maanden aanwezig zijn en je belemmeren in het dagelijks functioneren. Overspannenheid en de daarbij horende klachten nemen doorgaan af en verdwijnen bij voldoende tijd voor herstel. Dit herstel bestaat uit voldoende rust en het verminderen van de negatieve stress. En ja, daarbij kan een coach heel goed helpen… 

Een burn-out ontstaat als er langdurige negatieve stress is er de spanningsklachten worden genegeerd. Vaak treedt een burn-out pas op na jarenlange overbelasting. Lichaam en geest zijn dan zo uitgeput dat herstel niet meer spontaan optreedt, zelfs niet als de oorzaken van de negatieve stress worden weggenomen. Om van een burn-out te herstellen kost veel meer tijd en vraagt veel meer aanpassingen. Het proberen te voorkomen is heel belangrijk, dus onderneem actie zodra er spanningsklachten optreden. 

Veel mensen vinden het moeilijk om te voelen wat hun lichaam aangeeft en missen hierdoor de signalen om het even rustig aan te doen. Anderen voelen het wel maar vinden het moeilijk om hulp te vragen. Er is nog altijd een negatief beeld als het gaat om geestelijke gezondheidzorg, wat heel jammer is wat we weten inmiddels dat goed voor je lichaam zorgen belangrijk is. Maar je lichaam omvat ook je geest. Een gezond lichaam kan zowel lichamelijke als geestelijke belasting aan en is in balans.

Juni 2022

Mijn 3e column, tijd om wat te vertellen over HoogSensitievePersonen (ook wel afgekort tot HSP). 

Wat is hoogsensitiviteit nou eigenlijk? Om te beginnen is het belangrijk om te weten dat het een persoonlijkheidskenmerk is, net als iemand introvet/extrovert kan zijn. Je word er dus mee geboren en blijft je hele leven een onderdeel van je persoonlijkheid. 

Er is veel onderzoek verricht naar hoogsensitiviteit, met name door de Amerikaanse psychologe Elaine Aron. Zij stelt dat 15 tot 20% van de totale bevolking hoogsensitief is. Hoogsensitievepersonen (HSP’ers) hebben een gevoeliger zenuwstelsel en verwerken zintuigelijke prikkels (geluid, licht, temperatuur enz.) daardoor diepgaander. Deze verwerking kost energie en dit maakt dat HSP’er zich sneller vermoeid voelen. 

Elke HSP’er is uniek en er zijn altijd individuele verschillen. Zelf kan ik bijvoorbeeld prima koffie drinken, terwijl andere HSP’ers daar niet goed tegen kunnen. Hoogsensitiviteit heeft invloed op jezelf, maar ook in je relatie, tijdens je werk en in elke sociale omgeving. 

HSP heeft voor en nadelen. 

  • Enkele voordelen zijn: een goed intuïtie, diepere verbinding met mensen en natuur en je voelt te stemming van anderen beter aan. 
  • Enkele nadelen zijn: snel overprikkelt raken, ongemakkelijk voelen in sociale situaties en tijd nodig hebben om te herstellen. 

Voor een HSP’er is het belangrijk om een goede balans te vinden om het risico op te hoge stress en uiteindelijk een burn-out te voorkomen. Dit kan door middel van het leren omgaan met alle prikkels en hier zijn meerdere technieken voor. Coaching kan helpen om de balans te vinden, zodat je optimaal kan genieten van dit prachtige persoonlijkheidskenmerk! 

Mei 2022

Wat is coaching?

Laat ik eerst beginnen met de geschiedenis van coaching. Het woord ‘coach’ is afkomstig uit het frans en betekend koets. In 1500 namen de Engelsen het woord over om een wagen aan te duiden die mensen transporteert van de ene naar de andere plaats. Het besturen van de koets wordt ‘coaching’ genoemd. Oorspronkelijk betekent coaching dus: mensen van de ene naar de andere plaats brengen.

Rond 1840 werd de betekenis van het woord coach uitgebreid tot een privéleraar die studenten begeleid. Rond 1890 werd de term overgebracht naar de sportwereld.

Toen in 1980 coaching in het bedrijfsleven werd ingezet bleek dat een coach geen adviseur is maar een expert in het naar boven halen van bestaande kwaliteiten en talent.

Tot op vandaag is er nog geen eenduidige omschrijving van wat coaching nu precies is, omdat er veel verschillende vormen en daardoor vele definities zijn.

Mijn visie is: Coaching is een proces waarbij de klant (ook wel coachee genoemd) met hulp van een coach het beste uit zichzelf haalt. Dit proces verloopt aan de hand van hulpvragen en zowel de coach als de coachee zijn verantwoordelijk voor het coachtraject.

Deze hulpvragen kunnen groot of klein zijn en vanuit verschillende oorzaken ontstaan.

Men vindt het vaak moeilijk om de stap te zetten naar een coach, maar het kan zo fijn zijn als iemand met je meekijkt naar die dingen waar je tegenaan loopt. We blijven vaak in de patronen hangen die we het beste kennen, deze patronen zijn soms niet de meest effectieve. Samen gaan we kijken wat beter voor jou werkt. Vaak bezit je meer vaardigheden dan je weet en met wat steun kunnen we deze vaardigheden verder ontwikkelen. We gaan dus samen kijken naar de al aanwezige motivatie, mogelijkheden, competenties en kwaliteiten en deze verder ontwikkelen.

Je kan je leven enorm verrijken als je jezelf blijft ontwikkelen als persoon en dat ben je ook zeker waard.

Laat mij jouw coach zijn en je van ene plek naar de andere brengen.

April 2022


Even voorstellen. Wat leuk dat u mijn eerste column leest. 

Mijn naam is Annouk Broekhuis en ik ben coach op de gebieden stress, burn-out en hoogsensitiviteit. Met de nog komende columns wil ik inzicht geven in wat stress is en wat er gebeurt als we te veel stress hebben. Ook zal het onderwerp hoogsensitiviteit aan bod komen. 

 Het was voor mij best spannend om dit te gaan doen en dat gaf een interne weerstand die ik moest overwinnen. Deze weerstand uitte zich in onzekerheid, uitstel gedrag en piekeren. Allemaal herkenbare patronen die kunnen ontstaan bij stress. Maar wat is stress nou eigenlijk? 

 Allereerst wil ik even verduidelijken dat de term “stress” vaak in de volksmond wordt gebruikt als aanduiding van een ongezonde hoeveelheid spanning. Stress is niets anders dan een prikkel die aanzet tot actie. Je loopt in de jungle en daar zie je ineens een leeuw (de prikkel), zet je het op een rennen (de reactie). Zolang de mate van stress beperkt blijft is het eigenlijk een nuttig onderdeel van ons leven. Die leeuw komen we niet dagelijks tegen, maar als je per ongeluk de weg oversteekt terwijl er een auto aankomt, reageert je lichaam door een stressreactie en doe je snel een stap terug. We hebben stress dus nodig om te (over)leven.Ook de ontdekking dat je koelkast leeg is en je dus op pad moet voor boodschappen wordt geregeld door stress. 

 Wanneer wordt stress wel een probleem? Als je een langer periode een te hoog stressniveau hebt kan dit leiden tot problemen zoals een burn-out. Bij een te laag stressniveau kan je juist een bore-out (verveling) krijgen. Het is dus de kunst op je stressniveau optimaal te houden. Iedereen heeft wel eens een periode van negatieve stress, maar de kunst is om die negatieve stress om te zetten in positieve stress en de balans weer te hervinden. 

 Door het schrijven van deze column zet ik mijn negatieve stress om in positieve. De woorden kwamen vanzelf en voor ik het wist was de pagina vol en kan ik het met een fijn gevoel afsluiten. 

Tot volgende maand. Annouk Broekhuis www.rise-upcoaching.nl

E-mail verzonden